top of page

Hvad er Munay-Ki?

Inka profetierne taler om Taripay Pacha. Begyndelsen af en ny gylden tid, hvor en ny type af menneske vil vise sig på jorden – et menneske, som er fri af frygt og som lever i fuld overensstemmelse med hans eller hendes sande natur.

De ni Munay-Ki Riter (energi-overførelser) er ”koderne” til dette nye menneske.

De ni Munay-Ki Riter er blevet givet til os af Q'ero indianske shamaner, som det næste trin i menneskets udvikling. For at tilpasse vores vibrationer til den nye tids energi for derved at løfte menneskets bevidsthed.

Q'ero shamanerne har et ønske om at disse Riter bliver overført til så mange som muligt. Når du én gang har modtaget alle Riterne, bliver du bedt om at videregive dem til andre.

Alberto Villoldo har formatiseret metoderne til overførelsen af Riterne til en nem forståelig og brugbar form, for at gøre deres udbredelse i verden så nem som mulig.

Alle der føler sig kaldet kan modtage de ni Munay-Ki Riter.

Hvis du ønsker yderligere informationer om evt. kurser, så kontakt mig. 

Vi er Dem, som vi har ventet på!

Lidt om Munay-Ki riterne:

De første 4 riter er de grundlæggende riter og består af:

1. Healer riten (Healers Rite)

2. Kraftbånd riten (Bands of Power Rite)

3. Harmoni riten (Harmony Rite)

4. Seerens rite (Seers Rite)

De næste 3 riter er Slægts riterne og består af:

5. Vogterne af dagens rite (Daykeepers Rite)

6. Vogterne af visdommens rite (Wisdomkeepers Rite)

7. Vogterne af jordens rite (Earthkeepers Rite)

 De sidste 2 riter er Fremtidens riter og består af:

8. Vogterne af Stjernernes rite (Starkeepers Rite)

9. Skabelsens rite (Creators Rite)


Nutidig Rite.

10. Livmoderens Rite

Den første rite: Healers Rite – eller Healer Riten. Denne rite forbinder dig til slægten af Earthkeepers fra fortiden, som kommer og hjælper dig med din personlige healing. Laikaerne ved (og viste), at vi har kolossal spirituel assistance til rådighed for os. Under vores meditation og søvn arbejder disse ”lysende væsner” med at heale fortidens og vores forfædres sår.

Den anden rite: Består af beskyttelse, som bliver installeret i dit Lysende Energi Felt. De er også kendt som Bands of Power – eller kraftbåndene, og består af fem energetiske bånd, som repræsenterer jord, vand, ild, luft og rent hvidt lys. Disse bånd virker som filtre, der nedbryder – til et af de fem elementer, hvilken som helst tung energi, som du må modtage – så at disse energier kan nære dig i stedet for at forgifte dig eller gøre dig syg. Bands of Power er altid ’on’ og de tunge energier preller af på dem. I en verden fyldt af frygt, giver båndene en uundværlig beskyttelse.

Den tredje rite: Harmony rite – eller Harmoni Riten. Her modtager du syv arketyper ind i dine syv chakra. I det første chakra modtager du arketypen Slangen. Jaguaren (pumaen) gives ind i dit andet chakra. Kolibrien gives ind i dit tredje chakra og ørnen (kondoren) gives ind i dit fjerde chakra. Derefter modtager du i de tre øverste chakra tre ”ærkeengle”. Huascar Inka – vogteren af underverden og det ubevidste, som bliver overført til dit femte chakra. Quetzalcoatl – den bevingede slange, Maya gud og vogteren af mellemverden (den verden vi lever i) og dagsbevidstheden gives ind i dit sjette chakra. Og i dit syvende chakra modtager du beskytteren af oververdenen (vores overbevidsthed) og vogteren af tiden der kommer Pacha Cuti.

Disse arketyper bliver overført i dine chakras som frø. Disse frø næres gennem ild, og du bliver nød til at gennemføre adskillige ild ceremonier for at vække dem og hjælpe dem med at gro. Derefter hjælper de med at antænde det psykiske slam, som er blevet opbygget i dine chakras – så at dine chakras kan skinne med deres oprindelige lys, når du får din regnbue legeme. Denne rite hjælper dig med at give slip på din fortid på samme måde, som slangen skifter sit ham.

Den fjerde rite: Seer’s rite – eller Seerens rite. Denne rite installerer tråde af lys, som udgår fra medulla oblongate punktet bagerst på dit hoved til dit tredje øje og til hjerte chakraet. Denne rite vækker din evne til at se (sanse) den usynlige verden. Mange vil opdage at de, få måneder efter at have modtaget seerens rite, at de er i stand til at se (sanse) verden af energi omkring dem.

Den femte rite: Daykeeper riten – eller vogter af dagen. ”Daykeeperne” var mestre af de gamle stenaltre, som vindes overalt på hellige steder rundt om i verden fra Stonehenge til Machu Picchu. ”Daykeeperen” er i stand til at påkalde kraften fra disse gamle stenaltre og bringe balance i verden. Denne rite forbinder dig med fortidens slægt af Laikaer. Ifølge overleveringen, kaldte ”Daykeeperne” på solopgangen hver morgen og solnedgangen hver aften. De sikrede sig at menneskene levede i harmoni med moder jord, og ærede det feminine. ”Daykeeperne” var jordmødre, som tog sig af fødsler og død og var samtidig også healere, plantekendere og naturlæger. De var for det meste kvinder og kendte til jordens feminine væsen. Denne rite påbegynder healingen af dit indre feminine og hjælper dig til at gå udover frygten og at praktisere fred.

Den sjette rite: Wisdomkeeper riten – eller vogter af visdommens rite. Legenden siger at, den ældgamle visdom befinder sig i de høje bjerge. De isdækkede bjergtoppe som f.eks. Ausangate bjerget i Peru er og bliver æret som kraftsteder, ligesom andre bjerge over alt i verden fra Mt. Sinai (Egypten) til Mt. Fuji (Japan) til Mt. Olympus (Grækenland), er blevet æret som steder, hvor mennesket møder det guddommelige. Slægten af ”Wisdomkeepers” er medicin mænd og kvinder fra fortiden, som overvandt døden og som trådte udenfor tid. ”Wisdomkeepernes” arbejde er at beskytte den medicinske lære og dele den med andre, når det er passende. Denne rite hjælper dig med at træde udenfor tid og smage uendeligheden.

Den syvende rite: Earthkeeper riten – eller vogter af jordens rite. Denne rite forbinder dig med slægten af ærkeengle, som er vores galakses beskyttere. Det er almindeligt antaget at, de har menneskelig form og kan være så høje som træer. Earthkeepers, som er forvaltere af alt liv på jorden, kommer under direkte beskyttelse af disse ærkeengle og kan påkalde deres kraft, når de har behov for at bringe healing og balance til en hvilken som helst situation. ”Earthkeeper” riten hjælper dig med seerens vej og at drømme verdenens tilblivelse.

Den ottende rite: Starkeeper riten – eller Vogter af stjernernes rite. Denne rite forankrer dig sikkert i tiden efter det store skift, som siges vil ske i slutningen af år 2012. Ifølge overleveringen, vil din fysiske krop, når du modtager denne rite, begynde at udvikle sig til Homo Luminous – Det lysende menneske. Ældningsprocessen bliver langsommere og du bliver modstandsdygtig imod sygdomme du tidligere var sårbar imod. Når du modtager denne rite erhverver du dig forvaltningen af tiden som kommer og alle fremtidige generationer.

Den niende rite: Creator riten – eller Skabelses riten. Når du modtager denne rite, vil du vække Gudslyset i dig selv og du vil erhverve forvaltningen af alle skabelser – lige fra det mindste sandkorn til de største klynger af galakser i universet. Denne rite har aldrig før været tilgængelig på jorden. Selvom der har været enkelte som har opnået dette niveau og har fået vækket deres Kristus eller Buddha bevidsthed, så har det aldrig tidligere været muligt at overføre denne fra én person til en anden før nu. ”Creator” riten er blevet gjort tilgængelig for os og givet til os af Q’eroernes Laikaer i sommeren 2006 på Ausangate bjerget i Peru.


Den tiende rite: Livmoderens Riter. Er en nutidig rite givet til os i 2014. Den kaldes også for den 13. rite - Livmoderens rite, en feminin rite, som primært bliver givet til kvinder. Livmoderens rite er en meget kraftfuld og kærlig energioverførelse, som vil genoprette den naturlige balance i dit kreative center. Livmoderens rite er en velsignelse af livmoderen, vores hellige skabelsessted.

bottom of page