top of page

Soul-Body Fusion®

    Integration af sjæl og krop

Soul-Body Fusion® er et enkelt spirituelt værktøj der bringer mere af din uendelige guddommelige sjæl tilbage til din fysiske krop.

Metoden er forholdsvis ny i Danmark og er udviklet af Jonette Crowley, en anerkendt international spirituel lærer og vejleder fra USA, der rejser verden rundt og underviser i bl.a. Soul-Body Fusion®. 

Jeg er uddannet og certificeret af Jonette Crowley i at formidle Soul-Body Fusion®.

Lidt om hvorfor Soul-Body Fusion®?

De fleste af os har svært ved at bringe vores smukke lysvæsen og sjæl ind i vores fysiske krop.  

Mange af os lever vores liv på halvt blus ude af stand til helt at tiltrække det helbred, den velværen og den velstand, vi alle har haft krav på helt fra vores fødsel.

Ofte stemmer vores sjæls- og kropsfrekvens ikke overens.

Vi kan måske direkte opleve en modstand mellem de to, eller ligefrem en konflikt eller adskillelse mellem dem.

Dette sker bl.a. på grund af traumer, stress, sygdom, misbrug, sorg og skuffelser i vores liv.

Vores sjæl længes efter at leve livet fuldt ud og ikke kun på halvt blus. Den længes efter at være til stede i vores liv på lige fod med vores fysiske krop.

Kan du forestille dig, hvordan det vil føles at have din krops og sjælsfrekvens forenet permanent, sådan som det altid var ment det skulle være?

Så kan Soul-Body Fusion® være noget for dig.

Ved en Soul-Body Fusion® kan du opleve den fantastiske genforeningsproces der sker, når din sjæls og krops vibrationer bliver bragt i balance.

Som en konsekvens heraf vil det blive lettere for dig at tage beslutninger.

Du vil nemmere kunne sige fra.

Tage imod de ændringer, der sker i hverdagen i forhold til arbejde, familie, venner mv.

Du vil vokse spirituelt.

Din vibrationsfrekvens vil blive højere.

De lave frekvenser vil forsvinde.

Du vil ikke længere tiltrække tunge, negative energier.

Du vil blive en magnet, få magnetisk kraft til at tiltrække det gode i dit liv.

Alt sammen noget, der vil være til hjælp for dig i den nye tid, vi på vej ind i nu.

Hvordan foregår en Soul-Body Fusion®?

Soul-Body Fusion® gives over tre gange og har en varighed af ca. 30 til 45 minutter per gang.

Første og anden gang kommer du til en personlig session hos mig med en uges mellemrum.

Tredje gang sker to uger efter anden session og kan foregå enten ved personlig session, over telefonen eller som fjernformidling.

Du kan også modtage alle tre Soul-Body Fusion® over telefonen eller som fjernformidling, dog er det ønskværdigt at vi mødes personligt de første gange.

Efter en Soul-Body Fusion® kan du eventuelt opleve ubehag eller blive syg. Det er en del af processen og derfor er det vigtigt at du drikker masser af vand bagefter.

Du kan vedblive med at modtage Soul-Body Fusion®, det vil give dig mulighed for at integrerer mere og mere af din uendelige store, guddommelige smukke sjæl.

Kontakt mig, hvis du ønsker yderligere informationer.

bottom of page